قیمت کارت ویزیت
قیمت کارت ویزیت
* قیمت های موجود در سایت به روز نمی باشد برای اطلاع از قیمت ها لطفا تماس بگیرید. *

چاپ افست

کارت ویزیت
تیراژ (حداقل)
قیمت واحد (تومان)
لمینیت براق دورگرد
1000191
لمینیت مات دورگرد
1000265
لمینیت برجسته دورگرد
1000160
سلفون مات دور گرد1000103
سلفون مات دور صاف
100077

سایز کارت لمینیت براق و مات دورگرد = 6 * 9 سـانتی متر
سایز کارت لمینیت بـــرجسته دورگرد = 6 * 9 ســانتی متر
ســــایز کارت سلفـــــــون دور صاف = 4.8 * 8.5 سانتی متر
ســــایز کارت سلفـــــــون دور گــــرد = 6 * 9 سانتــــی متر

                                                                        چاپ دیجیتال
* قیمت های موجود در سایت به روز نمی باشد برای اطلاع از قیمت ها لطفا تماس بگیرید. *
کارت ویزیت 300 گرم
ابعاد کارت
تعداد 100 قیمت (تومان)
تعداد 200 قیمت (تومان)
گلاسه یک رو5 * 921000
27500
گلاسه دو رو5 * 925000
35000
سلفون مات و براق یک رو5 * 924000
31000
سلفون مات و براق دو رو5 * 928000
40000
کتان یک رو5 * 924000
30000
کتان دو رو5 * 929000
40000
لیست قیمت
خدمات افرنگ
چاپ کارت رمزدار
خدمات افرنگ
خدمات افرنگ