قیمت کارت اسکرچ (Scratch)

قیمت کارت اسکرچ

مشخصات فنی کارت اسکرچ:

* لایه اول: مقوای 250 گرم گلاسه، که چاپ روی آن انجام می شود.
* لایه دوم: چاپ اطلاعات متغیر.
* لایه سوم: روکش سلفون براق 30 میکرون یا لمینیت براق 150 میکرون.
* لایه چهارم: لایه محافظ اطلاعات متغیر و یا اسکرچ (scratch off).

چاپ افست کارت سلفون براق (7 الی 10 روز کاری)

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47
تیراژ (حداقل)
قیمت واحد (تومان)
سلفون براق
1000
تماس بگیرید
سلفون براق
25000
تماس بگیرید
سلفون براق
50000تماس بگیرید

* توجه: هزینه کاور پلاستیکی 43 تومان بوده که به قیمت هر کارت اضافه می شود. *
* توجه: برای استعلام قیمت تیراژهای بالاتر با شماره تماس 33904907 داخلی 111 تماس بگیرید. *

چاپ افست کارت لمینیت براق (7 الی 10 روز کاری)

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47
تیراژ (حداقل)
قیمت واحد (تومان)
لمینیت براق
5000
تماس بگیرید
لمینیت براق
10000
تماس بگیرید
لمینیت براق25000تماس بگیرید

چاپ افست کارت نیوتیک (7 الی 10 روز کاری)

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47
تیراژ (حداقل)
قیمت واحد (تومان)
نیوتیک
5000
تماس بگیرید
نیوتیک
10000
تماس بگیرید
نیوتیک
25000
تماس بگیرید
چاپ فوری (3 روزه)

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47تیراژ (حداقل)قیمت کل (تومان)
سلفون براق
200
تماس بگیرید
سلفون براق
300تماس بگیرید
سلفون براق
500تماس بگیرید
سلفون براق
1000تماس بگیرید
لمینیت براق
200تماس بگیرید
لمینیت براق
300تماس بگیرید
لمینیت براق
500تماس بگیرید
لمینیت براق
1000تماس بگیرید
لیست قیمت
خدمات افرنگ
چاپ کارت رمزدار
خدمات افرنگ
خدمات افرنگ