قیمت تراکت


* قیمت های موجود در سایت به روز نمی باشد برای اطلاع از قیمت ها لطفا تماس بگیرید. *


قیمت تراکت

قیمت های فوق مربوط به فرم های عمومی و زمان تحویل آن ها 10 روز کاری می باشد.
تراکت تحریر 80 گرم

عنوان
تیـــراژ
قیمت (تومان)
یک رو A4
2000299000
دو رو A4
2000375000
یک رو A4
5000560000
دو رو A4
5000646000
یک رو A5
2000175000
دو رو A5
2000213000
یک رو A5
5000305000
دو رو A5
5000348000
یک رو A6
2000112000
دو رو A6
2000131000
یک رو A6
5000
178000
دو رو A6
5000199000

سایز A4
20*29 ســانتی متـر
سایز A5
20*14.5 سانتی متر
سایز A6
14.5*10 سانتی متر
تراکت 135 گرم گلاسه
عنوان
تیـــراژ
قیمت (تومان)
یک رو A4
2000505000
دو رو A4
2000577000
یک رو A4
50001079000
دو رو A4
50001161000
یک رو A5
2000
277000
دو رو A5
2000314000
یک رو A5
5000565000
دو رو A5
5000606000
یک رو A6
2000164000
دو رو A6
2000182000
یک رو A6
5000307000
دو رو A6
5000328000
لیست قیمت
خدمات افرنگ
چاپ کارت رمزدار
خدمات افرنگ
خدمات افرنگ