فرم سفارش طراحی لوگو


برای سفارش طراحی لوگو خواهشمند است فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

نام شرکت سفارش دهنده: *
شماره تلفن همراه یا ثابت: *
وب سایت:
نام تجاری لوگو: *
نوع درخواست: *
کاربرد لوگو: *
زمینه فعالیت: *
مفاهیم یا شعاری که تاکید دارید در لوگو دیده شود:
بیشترین موارد استفاده: *
رنگ های پیشنهادی: *
عمده مخاطبین لوگو: *
چند نمونه از لوگوهای مورد نظرتون را نام ببرید:
ارسال نمونه لوگوهای موردنظر:
کد روبرو: captcha*


نمونه لوگوتایپ - افرنگ
نمونه لوگو تایپ
-----------------------------------
نمونه لوگو تصویری - افرنگ
نمونه لوگو تصویری
-----------------------------------
نمونه لوگو ترکیبی(متن و تصویر)
نمونه لوگو ترکیبی (متن و تصویر)
-----------------------------------
نمونه لوگوی فارسی و انگلیسی
نمونه لوگو انگلیسی و فارسی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
چاپ کارت رمزدار
چاپ کارت رمزدار
خدمات افرنگ
چاپ کارت رمزدار