قیمت کارت ویزیت


* قیمت های موجود در سایت به روز نمی باشد برای اطلاع از قیمت ها لطفا تماس بگیرید. *


قیمت کارت ویزیت
چاپ افست

کارت ویزیت
تیراژ (حداقل)
قیمت واحد (تومان)
لمینیت براق
1000168
لمینیت مات
1000245
لمینیت برجسته
1000130
سلفون مات
100076

سایز کارت لمینیت براق و مات = 6 * 9 سـانتی متر
سایز کارت لمینیت بـــرجسته = 6 * 9 ســانتی متر
ســــایز کارت سلفـــــــون = 4.8 * 8.5 سانتی متر

                                                                        چاپ دیجیتال
کارت ویزیت 300 گرم
ابعاد کارت
تعداد 100 قیمت (تومان)
تعداد 200 قیمت (تومان)
گلاسه یک رو5 * 921000
27500
گلاسه دو رو5 * 925000
35000
سلفون مات و براق یک رو5 * 924000
31000
سلفون مات و براق دو رو5 * 928000
40000
کتان یک رو5 * 924000
30000
کتان دو رو5 * 929000
40000
لیست قیمت
خدمات افرنگ
چاپ کارت رمزدار
خدمات افرنگ
خدمات افرنگ