قیمت کارت ویزیت
قیمت کارت ویزیت
چاپ افست

کارت ویزیت
تیراژ (حداقل)
قیمت واحد (تومان)
لمینیت براق
1000220
لمینیت مات
1000282
لمینیت برجسته
1000182
سلفون مات
100069

سایز کارت لمینیت براق و مات = 6 * 9 سـانتی متر
سایز کارت لمینیت بـــرجسته = 6 * 9 ســانتی متر
ســــایز کارت سلفـــــــون = 4.8 * 8.5 سانتی متر

                                                                        چاپ دیجیتال
* قیمت های موجود در سایت به روز نمی باشد برای اطلاع از قیمت ها لطفا تماس بگیرید. *
کارت ویزیت 300 گرم
ابعاد کارت
تعداد 100 قیمت (تومان)
تعداد 200 قیمت (تومان)
گلاسه یک رو5 * 921000
27500
گلاسه دو رو5 * 925000
35000
سلفون مات و براق یک رو5 * 924000
31000
سلفون مات و براق دو رو5 * 928000
40000
کتان یک رو5 * 924000
30000
کتان دو رو5 * 929000
40000
لیست قیمت
خدمات افرنگ
چاپ کارت رمزدار
خدمات افرنگ
خدمات افرنگ