قیمت کارت اسکرچ (Scratch)قیمت کارت اسکرچ
چاپ افست

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47
تیراژ (حداقل)
قیمت واحد (تومان)
سلفون براق
1000
83
سلفون براق
10000
64
لمینیت براق
10000
138

توجه: هزینه کاور پلاستیکی 20 تومان بوده که به قیمت هر کارت اضافه می شود.
مشخصات فنی کارت اسکرچ:

* لایه اول: مقوای 250 گرم گلاسه، که چاپ روی آن انجام می شود.
* لایه دوم: چاپ اطلاعات متغیر.
* روکش سلفون براق 30 میکرون یا لمینیت براق 150 میکرون.
* لایه چهارم: لایه محافظ اطلاعات متغیر و یا اسکرچ (scratch off).
چاپ دیجیتال (فوری)

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47تیراژ (حداقل)قیمت کل (تومان)
سلفون براق
زیر 200198/000
سلفون براق
300236/000
سلفون براق
500264/000
سلفون براق
1000308/000
لمینیت براق
زیر 200198/000
لمینیت براق
300236/000
لمینیت براق
500297/000
لمینیت براق
1000352/000
قیمت کارت اسکرچ
خدمات افرنگ
چاپ کارت رمزدار
خدمات افرنگ
خدمات افرنگ