قیمت کارت اسکرچ
قیمت کارت اسکرچ
چاپ افست

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47
تیراژ (حداقل)
قیمت واحد (تومان)
سلفون براق
1000
75
سلفون براق
10000
58
لمینیت براق
10000
125

توجه: هزینه کاور پلاستیکی 17 تومان بوده که به قیمت هر کارت اضافه می شود.
مشخصات فنی کارت اسکرچ:

* لایه اول: مقوای 250 گرم گلاسه، که چاپ روی آن انجام می شود.
* لایه دوم: چاپ اطلاعات متغیر.
* روکش سلفون براق 30 میکرون یا لمینیت براق 150 میکرون.
* لایه چهارم: لایه محافظ اطلاعات متغیر و یا اسکرچ (scratch off).
چاپ دیجیتال (فوری)

کارت اسکرچ 5.8 * 8.47تیراژ (حداقل)قیمت کل (تومان)
سلفون براق
زیر 200180/000
سلفون براق
300215/000
سلفون براق
500240/000
سلفون براق
1000280/000
لمینیت براق
زیر 200180/000
لمینیت براق
300215/000
لمینیت براق
500270/000
لمینیت براق
1000320/000
قیمت کارت اسکرچ
خدمات افرنگ
چاپ کارت رمزدار
خدمات افرنگ
خدمات افرنگ