قیمت تراکت


* قیمت های موجود در سایت به روز نمی باشد برای اطلاع از قیمت ها لطفا تماس بگیرید. *


قیمت تراکت

قیمت های فوق مربوط به فرم های عمومی و زمان تحویل آن ها 10 روز کاری می باشد.
تراکت تحریر 80 گرم

عنوان
تیـــراژ
قیمت (تومان)
یک رو A4
2000175000
دو رو A4
2000225000
یک رو A4
5000300000
دو رو A4
5000360000
یک رو A5
2000113000
دو رو A5
2000138000
یک رو A5
5000175000
دو رو A5
5000205000
یک رو A6
200082000
دو رو A6
200094000
یک رو A6
5000
113000
دو رو A6
5000128000

سایز A4
20*29 ســانتی متـر
سایز A5
20*14.5 سانتی متر
سایز A6
14.5*10 سانتی متر
تراکت 135 گرم گلاسه
عنوان
تیـــراژ
قیمت (تومان)
یک رو A4
2000295000
دو رو A4
2000345000
یک رو A4
5000595000
دو رو A4
5000660000
یک رو A5
2000
173000
دو رو A5
2000198000
یک رو A5
5000323000
دو رو A5
5000355000
یک رو A6
2000111000
دو رو A6
2000124000
یک رو A6
5000187000
دو رو A6
5000203000
قیمت کارت اسکرچ
خدمات افرنگ
چاپ کارت رمزدار
خدمات افرنگ
خدمات افرنگ


                             
z